Kokouskutsu

Puutorin puolesta ry                                                                         Kokouskutsu


Aihe:         Puutorin Puolesta ry:n ylimääräinen kevätkokous

Aika:        Torstai 28.04.2016, kello 18:00
Paikka:     Ravintola The Waterloo, Puutori


Kokouksen työjärjestys

  1. Kokouksen avaus

  2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, pöytäkirjantarkastajat ja ääntenlaskijat

  3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

  4. Vahvistetaan kokouksen työjärjestys

  5. Esitellään yhdistyksen toimintakertomus ja tilinpäätös

  6. Esitellään toimintakertomus

  7. Päätetään toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen vahvistamisesta sekä vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja tilivelvolliselle toimintavuodelta 2015

  8. Hallituksen jäsenten valinta vuodelle 2016

  9. Muut mahdolliset asiat

  10. Kokouksen päättäminen

Tervetuloa !

Puutori